>> กิจกรรม :::
กิจกรรมที่ผ่านมา
ทัศนศึกษา
เลี้ยงอำลา ป.6
เลี้ยงอาหารกลางวันคล้ายวันเกิด
เลี้ยงอาหารกลางวัน 4 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556
เลี้ยงอาหารกลางวัน
วันปีใหม่โรงเรียนบ้านบ่อขม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
สวัสดีปีใหม่ 2013 จากโรงเรียนต่าง ๆ
คาถาพัน
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กีฬากลุ่มเครือข่ายดอนยาง ปีการศึกษา 2555
สัมมนาวิชาการกลุ่ม และแสดงความยินดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฯ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่ม กอท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet
สัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2555
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
ผอ.ชลิต นุชสวัสดิ์ ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรดีเด่นฯ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
โครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
อบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
อบรมปฏิบัติการ CNED Model
กิจกรรมวันฉันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2660 ปี
อบรมการใช้ Tablet
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
อบรมการสร้างเว็บไซต์
มอบเงินซื้อเครื่องแบบ
>> ปฎิทิน :::
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
>> สถิติ :::
เปิดเมื่อ25/04/2012
อัพเดท4/12/2013
ผู้เข้าชม72048
แสดงหน้า93623
AdsOne.com
(เข้าชม 1282 ครั้ง)
[บุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อขม ]
 
ชลิต นุชสวัสดิ์ ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์  แตงอวบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ :
ว/ด/ป. รับราชการ :
ประจำชั้น : ป.1-6
กลุ่มสาระ :
เกษียณอายุ :
วัลลภา เริ่มคิดการณ์ ชื่อ-สกุล : นางวัลลภา เริ่มคิดการณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิ : ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
ว/ด/ป. รับราชการ : 16 มกราคม 2521
ประจำชั้น : อนุบาลปีที่ 1-2
กลุ่มสาระ : ปฐมวัย - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกษียณอายุ : 30 กันยายน 2557
 วรัญญา สมานมิตร ชื่อ-สกุล : นางวรัญญา  สมานมิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิ : ค.บ. (บริหารโรงเรียน)
ว/ด/ป. รับราชการ : 20 สิงหาคม 2518
ประจำชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1-2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย - คณิตสาสตร์ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกษียณอายุ : 30 กันยายน 2557
 ชะออม พุกงาม ชื่อ-สกุล : นายชะออม  พุกงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิ : ค.บ. (เกษตรศาสตร์)
ว/ด/ป. รับราชการ : 9 พฤษภาคม 2523
ประจำชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3-4
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย - คณิตศาสตร์ - สังคม - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกษียณอายุ : 30 กันยายน 2560
 ชอบ สมานมิตร ชื่อ-สกุล : นายชอบ  สมานมิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิ : ศษ.บ. (ประถมศึกษา)
ว/ด/ป. รับราชการ : 2 มิถุนายน 2520
ประจำชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6-5
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย - คณิตสาสตร์ - อังกฤษ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกษียณอายุ : 30 กันยายน 2559
 นายโสภณ  กลิ่นอุบล ชื่อ-สกุล : นายโสภณ  กลิ่นอุบล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิ : ค.บ. (อุตสาหกรรมสิลป์)
ว/ด/ป. รับราชการ : 25 มิถุนายน 2517
ประจำชั้น :
กลุ่มสาระ : สุขศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เกษียณอายุ : 30 กันยายน 2557

 >> ผู้บริหารโรงเรียน:::
สมศักดิ์ แตงอวบ
  นายสมศักดิ์ แตงอวบ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


>> กล่องความรู้ :::
--------------------------------------