>> กิจกรรม :::
กิจกรรมที่ผ่านมา
ทัศนศึกษา
เลี้ยงอำลา ป.6
เลี้ยงอาหารกลางวันคล้ายวันเกิด
เลี้ยงอาหารกลางวัน 4 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556
เลี้ยงอาหารกลางวัน
วันปีใหม่โรงเรียนบ้านบ่อขม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
สวัสดีปีใหม่ 2013 จากโรงเรียนต่าง ๆ
คาถาพัน
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กีฬากลุ่มเครือข่ายดอนยาง ปีการศึกษา 2555
สัมมนาวิชาการกลุ่ม และแสดงความยินดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฯ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่ม กอท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet
สัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2555
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
ผอ.ชลิต นุชสวัสดิ์ ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรดีเด่นฯ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
โครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
อบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
อบรมปฏิบัติการ CNED Model
กิจกรรมวันฉันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2660 ปี
อบรมการใช้ Tablet
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
อบรมการสร้างเว็บไซต์
มอบเงินซื้อเครื่องแบบ
>> ปฎิทิน :::
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
>> สถิติ :::
เปิดเมื่อ25/04/2012
อัพเดท4/12/2013
ผู้เข้าชม71986
แสดงหน้า93561
AdsOne.com

อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่

เมื่อ 26/09/2012 09:56
17 กรกฎาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จัดการอบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีนางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  พร้อมบรรยายพิเศษ  นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายเขมณัฏฐ์ จันทร์วงศ์  ศึกษานิเทศก์  และนายกิติสันห์  น้ำทิพย์มงคล  ผอ.ร.ร.บ้านไร่ดอน  ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ 
          สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  รอง ผอ.สพป.พบ.เขต 1, ศึกษานิเทศก์, ประธานเครือข่ายที่ 1 - 12, ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพรอบ 3  อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก รวมทั้งสิ้น  60  คน
          หลังจากการอบรมในครั้งนี้คาดว่า  ผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกคน  เข้าใจระบบการประกันคุณภาพ ,  สามารถไปติดตาม  ตรวจสอบองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพได้อย่างมีคุณภาพ  ในนามต้นสังกัด  และผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ประเมินมาตรฐาน  15  มาตรฐาน  ในระดับโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


>> ผู้บริหารโรงเรียน:::
สมศักดิ์ แตงอวบ
  นายสมศักดิ์ แตงอวบ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


>> กล่องความรู้ :::
--------------------------------------