>> กิจกรรม :::
กิจกรรมที่ผ่านมา
ทัศนศึกษา
เลี้ยงอำลา ป.6
เลี้ยงอาหารกลางวันคล้ายวันเกิด
เลี้ยงอาหารกลางวัน 4 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556
เลี้ยงอาหารกลางวัน
วันปีใหม่โรงเรียนบ้านบ่อขม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
สวัสดีปีใหม่ 2013 จากโรงเรียนต่าง ๆ
คาถาพัน
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กีฬากลุ่มเครือข่ายดอนยาง ปีการศึกษา 2555
สัมมนาวิชาการกลุ่ม และแสดงความยินดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฯ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่ม กอท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet
สัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2555
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
ผอ.ชลิต นุชสวัสดิ์ ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรดีเด่นฯ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
โครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
อบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
อบรมปฏิบัติการ CNED Model
กิจกรรมวันฉันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2660 ปี
อบรมการใช้ Tablet
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
อบรมการสร้างเว็บไซต์
มอบเงินซื้อเครื่องแบบ
>> ปฎิทิน :::
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
>> สถิติ :::
เปิดเมื่อ25/04/2012
อัพเดท4/12/2013
ผู้เข้าชม71986
แสดงหน้า93561
AdsOne.com

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet

เมื่อ 5/01/2013 07:20
     สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Tablet ระหว่างวันที่ 3-4-5-7 กันยายน 2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โรงเรียนบ้านข่อขม ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี้
1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางวรัญญา  สมานมิตร อบรมวันที่ 3 กันยายน 2555
2. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นายโสภณ กลิ่นอุบล อบรมวันที่ 3-4-5 กันยายน 2555
3. ครู ICT นายโสภณ กลิ่นอุบล อบรมวันที่ 5 กันยายน 2555
4. ผู้บริหาร นายชลิต  นุชสวัสดิ์ อบรมวันที่ 7 กันยายน 2555
5. วิทยากร นายชลิต  นุชสวัสดิ์ วิทยากรวันที่ 5 กันยายน 2555


ภาพกิจกรรม  3 กันยายน 2555  (ขอบคุณ. . . ทินกร กล่ำทอง  สพป.พบ.1) แฟ้ม 1
ภาพกิจกรรม  3 กันยายน 2555  (ขอบคุณ. . . ทินกร กล่ำทอง  สพป.พบ.1) แฟ้ม 2
ภาพกิจกรรม  5 กันยายน 2555  (ขอบคุณ. . . ทินกร กล่ำทอง  สพป.พบ.1)
ภาพกิจกรรม  7 กันยายน 2555  (ขอบคุณ. . . ทินกร กล่ำทอง  สพป.พบ.1)
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


>> ผู้บริหารโรงเรียน:::
สมศักดิ์ แตงอวบ
  นายสมศักดิ์ แตงอวบ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


>> กล่องความรู้ :::
--------------------------------------