>> กิจกรรม :::
กิจกรรมที่ผ่านมา
ทัศนศึกษา
เลี้ยงอำลา ป.6
เลี้ยงอาหารกลางวันคล้ายวันเกิด
เลี้ยงอาหารกลางวัน 4 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556
เลี้ยงอาหารกลางวัน
วันปีใหม่โรงเรียนบ้านบ่อขม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
สวัสดีปีใหม่ 2013 จากโรงเรียนต่าง ๆ
คาถาพัน
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กีฬากลุ่มเครือข่ายดอนยาง ปีการศึกษา 2555
สัมมนาวิชาการกลุ่ม และแสดงความยินดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฯ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่ม กอท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet
สัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2555
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
ผอ.ชลิต นุชสวัสดิ์ ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรดีเด่นฯ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
โครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
อบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
อบรมปฏิบัติการ CNED Model
กิจกรรมวันฉันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2660 ปี
อบรมการใช้ Tablet
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
อบรมการสร้างเว็บไซต์
มอบเงินซื้อเครื่องแบบ
>> ปฎิทิน :::
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
>> สถิติ :::
เปิดเมื่อ25/04/2012
อัพเดท4/12/2013
ผู้เข้าชม71986
แสดงหน้า93561
AdsOne.com

โครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”

เมื่อ 20/09/2012 22:34
3 กรกฎาคม 2555  โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”  ณ โรงเรียนดอนยางวิทยา โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อขม, วัดหนองไม้เหลือง, ดอนยี่กรอก, วัดหนองหว้า, วัดถิ่นปุรา และดอนยางวิทยา
     วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1. เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์
     2. เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการป้องกันการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจ
     3. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์
     4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างทหารกับประชาชน
     5. เพื่อเป็นการปฏิบัติภารกิจดำเนินตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน
     6. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา
     ความรู้ที่นักเรียนได้รับ ได้แก่ การให้สุขศึกษา การตรวจโรค การสร้างอุดมคติในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

อรทัย
ดีมากเลยคะ 
 
อรทัย [183.89.16.xxx] เมื่อ 4/07/2012 15:09
2
อ้างอิง

banborkhom.net@gmail.com
Thank You
 
banborkhom.net@gmail.com [101.51.35.xxx] เมื่อ 4/07/2012 16:18
3
อ้างอิง

Janeen
This is a topic which is close to my heart... Take care! Where are your contact details though?
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://costofcial.com
Janeen [31.184.238.xxx] เมื่อ 11/08/2018 17:01
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


>> ผู้บริหารโรงเรียน:::
สมศักดิ์ แตงอวบ
  นายสมศักดิ์ แตงอวบ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


>> กล่องความรู้ :::
--------------------------------------