>> กิจกรรม :::
กิจกรรมที่ผ่านมา
ทัศนศึกษา
เลี้ยงอำลา ป.6
เลี้ยงอาหารกลางวันคล้ายวันเกิด
เลี้ยงอาหารกลางวัน 4 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556
เลี้ยงอาหารกลางวัน
วันปีใหม่โรงเรียนบ้านบ่อขม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
สวัสดีปีใหม่ 2013 จากโรงเรียนต่าง ๆ
คาถาพัน
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กีฬากลุ่มเครือข่ายดอนยาง ปีการศึกษา 2555
สัมมนาวิชาการกลุ่ม และแสดงความยินดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฯ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่ม กอท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet
สัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2555
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
ผอ.ชลิต นุชสวัสดิ์ ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรดีเด่นฯ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
โครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
อบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
อบรมปฏิบัติการ CNED Model
กิจกรรมวันฉันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2660 ปี
อบรมการใช้ Tablet
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
อบรมการสร้างเว็บไซต์
มอบเงินซื้อเครื่องแบบ
>> ปฎิทิน :::
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
>> สถิติ :::
เปิดเมื่อ25/04/2012
อัพเดท4/12/2013
ผู้เข้าชม71986
แสดงหน้า93561
AdsOne.com
(เข้าชม 750 ครั้ง)
[ ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านบ่อขม ]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายวงศ์  คำแน่น พ.ศ. 2483 - 2485
2 นายเปรื้อง  พงษ์ศิริ พ.ศ. 2485 -
3 นายปุย  เก่าเงิน รักษาการณ์
4 นายณรงค์  สว่างแวว รักษาการณ์
5 นายเมี้ยน  แสนสำราญ รักษาการณ์
6 นายเอิบ  พราหมณ์คล้ำ รักษาการณ์
7 นายลำพู  ห้าสกุล รักษาการณ์
8 นายพิมพ์  ทองเงิน พ.ศ. 2497 - 2507
9 นายส่ง  มงคลสวัสดิ์ พ.ศ. 2507 - 2513
10 นายเชาว์  แสงประทีป พ.ศ. 2513 - 2520
11 นายเสริม  มีนา พ.ศ. 2520 - 2524
12 นายชัย  อ่องคล้าย พ.ศ. 2524 - 2524
13 นายโกศล  เสือนาค รักษาการณ์
14 นายสุธี  เฟื่องแก้ว พ.ศ. 2525 - 2530
15 นายชวน  คงเหลือ พ.ศ. 2530 - 2534
16 นายเสริม  มีนา พ.ศ. 2534 - 2539
17 นายโภชฌงค์  ทัดหอม พ.ศ. 2539 - 2543
18 นายปรีชา  กาญจนกีรติศักดิ์ พ.ศ. 2543 - 2552
19 นายชลิต  นุชสวัสดิ์ พ.ศ. 2552 - 30 ก.ย.2555
20 นายชอบ  สมานมิตร (รักษาการณ์) 1 ต.ค.2555 - 14 พ.ย.2556
21 นายสมศักดิ์  แตงอวบ 15 พ.ย.2556 - ปัจจุบัน

 >> ผู้บริหารโรงเรียน:::
สมศักดิ์ แตงอวบ
  นายสมศักดิ์ แตงอวบ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


>> กล่องความรู้ :::
--------------------------------------