>> กิจกรรม :::
กิจกรรมที่ผ่านมา
ทัศนศึกษา
เลี้ยงอำลา ป.6
เลี้ยงอาหารกลางวันคล้ายวันเกิด
เลี้ยงอาหารกลางวัน 4 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556
เลี้ยงอาหารกลางวัน
วันปีใหม่โรงเรียนบ้านบ่อขม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
สวัสดีปีใหม่ 2013 จากโรงเรียนต่าง ๆ
คาถาพัน
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กีฬากลุ่มเครือข่ายดอนยาง ปีการศึกษา 2555
สัมมนาวิชาการกลุ่ม และแสดงความยินดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฯ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่ม กอท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet
สัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2555
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
ผอ.ชลิต นุชสวัสดิ์ ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรดีเด่นฯ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
โครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
อบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
อบรมปฏิบัติการ CNED Model
กิจกรรมวันฉันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2660 ปี
อบรมการใช้ Tablet
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
อบรมการสร้างเว็บไซต์
มอบเงินซื้อเครื่องแบบ
>> ปฎิทิน :::
November 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
>> สถิติ :::
เปิดเมื่อ25/04/2012
อัพเดท4/12/2013
ผู้เข้าชม72787
แสดงหน้า94580
AdsOne.com
(เข้าชม 1011 ครั้ง)

            ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2483 โดยนายแข แจ่มจำรัส ศึกษาธิการอำเภอหนองจอก และหมื่นเจตนา ถนอมสุข พร้อมด้วยราษฎรหมู่ 8 ตำบลดอนยาง ร่วมใจกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ด้วยเงิน 80 บาท สร้างขึ้นในที่ดินของหมื่นเจตนา ถนอมสุข โดยมีนายวงค์ คำแน่น เป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ. 2496 สร้างอาคารเรียน ขนาด 8x20 ม. หลังคามุงจาก ด้วยเงินบริจาคเป็นเงิน 2,998.50 บาท 

   พ.ศ. 2512 สร้างบ้านพักครู ด้วยเงินงบประมาณ เป็นเงิน 85,000 บาท
   พ.ศ. 2515 สร้างอาคารเรียน แบบ 004 ขนาด 33x9 ม. 8 ห้อง ด้วยเงินงบประมาณ เป็นเงิน 360,000 บาท
   พ.ศ. 2515 สร้างส้วม แบบ 401 จำนวน 5 ที่นั่ง 1 หลัง ด้วยเงินบริจาค เป็นเงิน ... บาท 
   พ.ศ. 2520 สร้างอาคารเรียน แบบ 017 ขนาด 33x9 ม. 4 ห้อง ด้วยเงินงบประมาณ 400,000 บาท
   พ.ศ. 2523 สร้างอาคาร อเนกประสงค์ 1 หลัง ด้วยเงินงบประมาณ 118,000 บาท
   พ.ศ. 2524 ต่อเติมอาคารเรียน แบบ 017 ชั้นล่าง 2 ห้อง ด้วยเงินงบประมาณ 80,000 บาท และเงินบริจาค 13,330 บาท
   พ.ศ. 2525 สร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.33 จำนวน 3 ถัง ด้วยเงินงบประมาณ กสช. เป็นเงิน 30,000 บาท 
   พ.ศ. 2525 สร้างส้วม แบบ สปช. 4 ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณ 50,000 บาท 
   พ.ศ. 2526 สร้างรั้วซีแพค ด้านทิศตะวันออก ยาว 80.50 ม. ด้วยเงินบริจาค 22,188 บาท 
   พ.ศ. 2528 ซ่อมแซมฝาอาคารเรียน แบบ 004 ด้วยเงินงบประมาณ 25,200 บาท
   พ.ศ. 2528 สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 สปช. ด้วยเงินงบประมาณ 14,190 บาท
   พ.ศ. 2530 ดำเนินงาน กศ.พช. เงินงบประมาณสนับสนุน 10,000 บาท
   พ.ศ. 2531 ซ่อมพื้นอาคารเรียนแบบ 017 ด้วยเงินงบประมาณ 35,500 บาท
   พ.ศ. 2534 สร้างรั้วซีแพคด้านทิศเหนือ ยาว 93.60 ม. ด้วยเงินบริจาค 31,472 บาท
   พ.ศ. 2534 สร้างสนามวอลเลย์บอล แบบ สปช. ด้วยเงินงบประมาณ 77,000 บาท
   พ.ศ. 2535 สร้างรั้วซีแพคด้านทิศเหนือ ยาว 31 ม. ด้วยเงินบริจาค 12,970 บาท
   พ.ศ. 2535 สร้างโรงเก็บรถ ขนาด 4x10 ม. ด้วยเงินบริจาค 9,900 บาท 
   พ.ศ. 2535 สร้างเสาธง ประตูเหล็กทางเข้า และรางรับน้ำฝน ด้วยเงินบริจาค 15,600 บาท
   พ.ศ. 2536 สร้างส้วมแบบ สปช. 4 ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณ.....บาท 
   พ.ศ. 2503 สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข. แบบชั้นเดียว ขนาด 8x20 ม. ด้วยเงินงบประมาณและเงินบริจาค เป็นเงิน 1,300 บาท
   พ.ศ. 2507 สร้างบ้านพักครู ด้วยเงินงบประมาณ เป็นเงิน 22,000 บาท

 

 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบ่อขม มีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ - งาน 40.5 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ปีการศึกษา 2555 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน ครู 10 คน ผู้บริหาร 1 คน>> ผู้บริหารโรงเรียน:::
สมศักดิ์ แตงอวบ
  นายสมศักดิ์ แตงอวบ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


>> กล่องความรู้ :::
--------------------------------------