>> กิจกรรม :::
กิจกรรมที่ผ่านมา
ทัศนศึกษา
เลี้ยงอำลา ป.6
เลี้ยงอาหารกลางวันคล้ายวันเกิด
เลี้ยงอาหารกลางวัน 4 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556
เลี้ยงอาหารกลางวัน
วันปีใหม่โรงเรียนบ้านบ่อขม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
สวัสดีปีใหม่ 2013 จากโรงเรียนต่าง ๆ
คาถาพัน
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กีฬากลุ่มเครือข่ายดอนยาง ปีการศึกษา 2555
สัมมนาวิชาการกลุ่ม และแสดงความยินดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฯ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่ม กอท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet
สัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2555
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
ผอ.ชลิต นุชสวัสดิ์ ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรดีเด่นฯ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
โครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
อบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
อบรมปฏิบัติการ CNED Model
กิจกรรมวันฉันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2660 ปี
อบรมการใช้ Tablet
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
อบรมการสร้างเว็บไซต์
มอบเงินซื้อเครื่องแบบ
>> ปฎิทิน :::
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
>> สถิติ :::
เปิดเมื่อ25/04/2012
อัพเดท4/12/2013
ผู้เข้าชม71986
แสดงหน้า93561
AdsOne.com

อบรมปฏิบัติการ CNED Model

เมื่อ 23/11/2013 12:23
25-27 มิืย.2555 สพป.เพชรบุรี เขต 1 (รองฯ จิรศักดิ์ ทรัพย์ล้อม) ดำเนินการอบรมปฏิบัติการติดตั้งระบบสื่อการเรียนการสอน CNED Model ณ โรงเรียนวัดต้นสน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งระบบ CNED Model ได้มีการพัฒนามาแล้ว 3 ระยะ โดยระยะแรก 29-31 กค.2552 นำร่องโรงเรียนอาสาสมัคร 15 โรง   ระยะที่ 2 ระหว่าง 1-5 สค.2554 โรงเรียนเป้าหมาย 30 โรง (เน้นโรงเรียนขยายโอกาส) และระยะที่ 3 โรงเรียนเป้าหมาย 20 โรง ระหว่าง 21-23 และ 25-27 มิย.2555 ในการนี้ รร.บ้านบ่อขม ได้ส่ง นายโสภณ กลิ่นอุบล ครู คศ.3 เข้ารับการอบรม
       CNED Model เป็นระบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิก Off Line พัฒนาโดย รองฯ ประชุม แรงกสิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 CNED Model ประกอบด้วยคลังข้อสอบทุกระดับชั้น, สื่อการเรียนการสอน, e-Book, CAI, สื่อการสอนทางไกลของไกกังวล, DLTV, สื่อที่บรรจุลงใน Tablet ฯลฯ ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย
       ขอขอบคุณ รองฯ ประชุม แรงกสิกร รอง ผอ.สพป.พบ.เขต 2 เป็นอย่างสูง ที่อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด เพื่อ พัฒนา CNED Model เพื่อเด็กไทย และครูไทย
 


>> ผู้บริหารโรงเรียน:::
สมศักดิ์ แตงอวบ
  นายสมศักดิ์ แตงอวบ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


>> กล่องความรู้ :::
--------------------------------------