>> กิจกรรม :::
กิจกรรมที่ผ่านมา
ทัศนศึกษา
เลี้ยงอำลา ป.6
เลี้ยงอาหารกลางวันคล้ายวันเกิด
เลี้ยงอาหารกลางวัน 4 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556
เลี้ยงอาหารกลางวัน
วันปีใหม่โรงเรียนบ้านบ่อขม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
สวัสดีปีใหม่ 2013 จากโรงเรียนต่าง ๆ
คาถาพัน
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กีฬากลุ่มเครือข่ายดอนยาง ปีการศึกษา 2555
สัมมนาวิชาการกลุ่ม และแสดงความยินดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฯ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่ม กอท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet
สัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2555
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
ผอ.ชลิต นุชสวัสดิ์ ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรดีเด่นฯ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
โครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
อบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
อบรมปฏิบัติการ CNED Model
กิจกรรมวันฉันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2660 ปี
อบรมการใช้ Tablet
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
อบรมการสร้างเว็บไซต์
มอบเงินซื้อเครื่องแบบ
>> ปฎิทิน :::
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
>> สถิติ :::
เปิดเมื่อ25/04/2012
อัพเดท4/12/2013
ผู้เข้าชม72053
แสดงหน้า93628
AdsOne.com

เครือข่ายที่ 2 (ดอนยาง) พัฒนานักเรียน ป.6

12/01/2013 06:25 เมื่อ 12/01/2013 อ่าน 278 | ตอบ 0
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ศูนย์เครือข่ายที่ 2 (ดอนยาง) ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้่นประถมศึกษาปีที่ 6 (o-NET) ประจำปีการศึกษ 2555 ระหว่างวันที่ 7-29 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมของโรงเรียนบ้านดอนยาง โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเครือข่าย 9 โรงเรียน จำนวน 52 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ (o-NET), ยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น, แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภายในศูนย์เครือข่าย โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาต่าง ๆ ประกอบด้วย นางอารี วัดสว่าง ครูเชี่ยวชาญ ร.ร.บ้านหนองพลับ, นางวรรณา เกิดบุึญ ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านบ่อหวาย, น.ส.สมนึก ชูปานกลีบ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.วัดเพรียง, นางวิไลวรรณ ศรีัปลั่ง ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านดอนยาง, นางอัญชลี มุึทธกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านดอนยี่กรอก, นายอดิเรก รุ่งอโณทัย ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.วัดหนองไม้เหลือง, นายชอบ สมานมิตร ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านบ่อขม, นางไข่มุกด์ รุ่งศิริวิวัฒนกิจ ผอ.ร.ร.วัดถิ่นปุรา, นายมานพ พุ่มจิตร์ ศน.สพป.พบ. เขต 1 และ นายเขมณัฐ จันทร์วงศ์ ศน.สพป.พบ.เขต 1 ร่วมกันให้ความรู้ สัปดาห์ละ 2 วัน จนครบโครงการ
การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธาน และได้ย้ำกับคณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ให้ตั้งใจใฝ่หาความรู้ เนื่องจากข้อสอบ O - NET ระดับชาติ เป็นข้อทดสอบที่ยาก ต้องมีความเข้าใจในโจทย์ปัญหา และการหาคำตอบ โดยมีนางพิมพ์ผกา แดงสุวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านดอนยาง (ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 2) กล่าวรายงาน
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


>> ผู้บริหารโรงเรียน:::
สมศักดิ์ แตงอวบ
  นายสมศักดิ์ แตงอวบ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


>> กล่องความรู้ :::
--------------------------------------