>> กิจกรรม :::
กิจกรรมที่ผ่านมา
ทัศนศึกษา
เลี้ยงอำลา ป.6
เลี้ยงอาหารกลางวันคล้ายวันเกิด
เลี้ยงอาหารกลางวัน 4 กุมภาพันธ์ 2556
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556
เลี้ยงอาหารกลางวัน
วันปีใหม่โรงเรียนบ้านบ่อขม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
สวัสดีปีใหม่ 2013 จากโรงเรียนต่าง ๆ
คาถาพัน
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
กีฬากลุ่มเครือข่ายดอนยาง ปีการศึกษา 2555
สัมมนาวิชาการกลุ่ม และแสดงความยินดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมฯ ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุ
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลกลุ่ม กอท.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Tablet
สัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2555
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
ผอ.ชลิต นุชสวัสดิ์ ตัวแทนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรดีเด่นฯ
ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
อบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพื้นที่
โครงการ “รักพ่อ รักษ์ลูกของพ่อ 85 พรรษา 85 โรงเรียน”
กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2555
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
อบรมสร้างสื่อมัลติมีเดีย รุ่นที่ 1
อบรมปฏิบัติการ CNED Model
กิจกรรมวันฉันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2660 ปี
อบรมการใช้ Tablet
ประชุมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายดอนยาง
อบรมการสร้างเว็บไซต์
มอบเงินซื้อเครื่องแบบ
>> ปฎิทิน :::
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
>> สถิติ :::
เปิดเมื่อ25/04/2012
อัพเดท4/12/2013
ผู้เข้าชม72065
แสดงหน้า93640
AdsOne.com

วันแม่แห่งชาติ

เมื่อ 19/08/2013 15:38
วันแม่แห่งชาติ
             เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยได้เชิญคุณแม่ของนักเรียนหรือตัวแทน และกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม   แล้วดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้ 
๑.  พิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
๒. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๓. พิธีแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกคน ซึ่งมีผู้บริจาคทุนการศึกษา  ดังนี้ 
    ๓.๑  อดิศรฟาร์ม  พ่อเพชร  แม่รอง  หอมโชติ  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
     ๓.๒. ครูสายสนม  แสงประทีป  ๖,๘๐๐ บาท  และบริจาคกองทุนการศึกษาแสงประทีป อีก ๒๐,ooo  บาท 
     ๓.๓  ครอบครัว  อ่องคล้าย ๓,๐๐๐ บาท 
     ๓.๔  นายฉลวย  จักรฉิม  ๒,๐๐๐  บาท           
๔.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษา
๕.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (หอยทอด  ข้าวต้ม  กล้วยบวชชีและน้ำส้ม) 
ชมภาพกิจกรรม
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


>> ผู้บริหารโรงเรียน:::
สมศักดิ์ แตงอวบ
  นายสมศักดิ์ แตงอวบ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน


>> กล่องความรู้ :::
--------------------------------------